kurzusok-vezetokepzo-akademia-mcc-large.jpg

szervezeti működés
stratégia
innováció
döntéshozatal
csapatvezetés
változásmenedzsment
krízismenedzsment

A képzés alapját a kurzusok képezik, melyek tantermi keretek között, alkalmanként gyakorlati környezetben zajlanak. A 4-5 napos kurzusok nem hagyományos, üzleti fókuszú tantárgyak (ezeket a hallgatók részben már elsajátították vagy egyénileg lehetőségük van elsajátítani), hanem a céges és szervezeti világban egyaránt hasznos, univerzális témákat dolgoznak fel, egyedi módon, az elmélet és a gyakorlat tudatosan szerkesztett harmóniája révén. A témák a ma kiemelkedően fontos szervezeti problémákat járják körül, mint a szervezeti működés, a stratégia, az innováció, a döntéshozatal, az irányítás és csapatvezetés, vagy a változáskezelés. A kurzusokat elismert, nagy hírű külföldi vagy magyar egyetemi oktatók, valamint gyakorló vállalatvezetők tartják, olykor vállalati helyszíneken, újszerű tanulási környezetet biztosítva hallgatóinknak. A kurzusok a valós szervezeti problémák megoldását, a kapcsolatteremtő és döntéshozatali készségek fejlesztését és a kísérletező szemléletmódot helyezik a középpontba. Ezek együttesen olyan vezetői eszköztár kialakításához járulnak hozzá, amely segíti a hallgatókat boldogulni a mai kiszámíthatatlan és kihívásokkal teli világban. A képzési program keretében a vezetői személetet, ismereteket és alapokat a kurzusok által sajátítják el a hallgatók.

Kurzusaink főbb témakörei:

Szervezetek 

A kurzus témái:

szervezeti dinamika, vállalati kommunikáció, vállalatirányítás, külső környezet alakulása, szervezeti formák, stakeholderek elemzése és kezelése, szervezeti struktúra és kultúra, valamint trendek a szervezetekben

Stratégia

A kurzus témái:

stratégia, stratégiaalkotás, stratégiai menedzsment, stratégia fejlesztés, stratégiai változás, stratégia megvalósítása

Innováció és kreativitás

A kurzus témái:

az innováció szerepe a mai (nemzetközi és) nemzeti üzleti életben és társadalomban, kreativitási technikák és folyamatok

Döntéshozatal

A kurzus témái:

a szervezeti döntéshozatal meghatározása, a döntéshozatali folyamatok dilemmái, típusai, a döntéshozatali folyamatok vezetése, a döntéshozatal befolyásolása, formális és informális döntéshozatal

Emberek vezetése

A kurzus témái:

a vezetés meghatározása, emberek vezetése, (globális) tehetséggondozás, tehetséggondozási stratégiák és szervezeti változások, munkáltatói márka, szervezeti változások megközelítései és technikái, valamint a vezetés szerepe a szervezeti változásokban

Változásvezetés, implementáció

A kurzus témái:

változásmenedzsment nyomon követése, projektmenedzsment módszerek, vezetői ellenőrzés, kulcsfontosságú teljesítménymutatók, eredmények elérése, váratlan következmények és váratlan fejlemények a változás folyamatában, döntések érvényesítése, implementáció és kivitelezés

Következő

Tréningek