728A4025.jpg

vezetői eszköztár
gyakorlatközpontú programok
soft készségek
stresszkezelés
prezentációs készség
asszertív kommunikáció
tárgyalástechnika
karriermenedzsment
válságkezelés

A tréningek a vezetői eszköztár bővítését támogatják egy-két napos, gyakorlatközpontú programokon keresztül, amelyek elsősorban „soft” készségeket fejlesztenek. Az első hónap alapozó tréningjeit követően a képzések témája és sorrendje igazodik az adott időszakban tárgyalt kurzus témához, segítve annak elmélyítését. Az elméleti részben a hallgatók elsajátíthatják az adott témakör alapjait, majd a hangsúlyosabb, gyakorlati rész során éles helyzetben tesztelhetik a megszerzett tudásukat.

Azon készségek megerősítésére, fejlesztésére szervezünk alapozó tréningeket, amelyek elengedhetetlen feltételei a vezetői működés megerősítésének. Az alapozó tréningek témái: asszertív kommunikáció, érzelmi intelligencia, stresszkezelés, időgazdálkodás, prezentációs készség, nyilvános beszéd, íráskészség. Ezek a készségek szilárd alapot biztosítanak ahhoz, hogy a kurzusokhoz kapcsolódó fejlesztések a várt eredményt hozzák.

Az alapozó tréningek mellett a kurzusok témáihoz kapcsolódóan is vannak bizonyos ismeretek, amelyeket tréningek keretében sajátíthatnak el a hallgatók.

A szervezeti működés kurzushoz kapcsolódó tréningek: együttműködés és csoportismeret, értekezlet és workshop vezetés, protokoll.

A stratégia kurzushoz kapcsolódó tréningek: tárgyalástechnika, agilitás.

Az innováció és kreativitás kurzushoz kapcsolódó tréningek: kreativitás, változáskezelés.

A döntéshozatal kurzushoz kapcsolódó tréningek: tárgyalástechnika, konfliktuskezelés.

Az irányítás és csapatvezetés kurzushoz kapcsolódó tréningek: motiváció, bevonás, befolyásolás, felhatalmazás, karriermenedzsment.

A menedzsment kontroll kurzushoz kapcsolódó tréningek: delegálás, válságmenedzsment.

A tréningek jellemzően elméleti és gyakorlati elemekből állnak. Az elméleti összefoglalók a gyakorlatok során megszerzett tapasztalatok feldolgozását, mélyítését, az összefüggések könnyebb megértését támogatják.

Előző

Kurzusok
Következő

Egyéni fejlesztés